Höstens andra seminarium

Inger Eriksson, Sebastian Björnhammer, Ann-Sofie Jägerskog och Lena Lindblad-Petersen beskriver bland annat ett redskap för att kartlägga undervisningsutmaningar som grund för identifiering av forskningsfrågor

Posted om November 08, 2022

Välkomna till höstens andra seminarium, den 1 december, kl 15:30 - 17:00, Zoom-länk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/62436088492

 

Kartläggning av undervisningsutmaningar som grund för identifiering av forskningsfrågor

Hur kan lärare mejsla fram forskningsfrågor som grundas i deras genuina undervisningsutmaningar? Vad krävs för att  undervisningsutmaningar ska kunna utgöra en mötespunkt för ett gemensamt engagemang mellan skola och akademi? Detta är frågor som är aktuella för alla som är inblandade i ämnesdidaktisk undervisningsutvecklande forskning. I seminariet diskuteras dessa frågor utifrån ett kartläggningsredskap för identifiering av undervisningsutmaningar som har utarbetats inom ramen för ULF försöksverksamhet. 

Inger Eriksson (professor vid Stockholms universitet), Sebastian Björnhammer (doktorand vid Stockholms universitet), Ann-Sofie Jägerskog (lektor vid Stockholms universitet) och Lena Lindblad-Petersen (rektor vid Hedvig Eleonora grundskola) kommer under seminariet att ge en bakgrund till och beskrivning av kartläggningsredskapet och hur det kan användas i praktiken, samt lyfta tankar kring identifiering av undervisningsutmaningar som en mötespunkt för skola och akademi och som navet i ämnesdidaktisk forskning. Till grund för seminariet ligger en nyligt publicerat ULF-rapport, som ni finner här: https://www.su.se/polopoly_fs/1.624422.1663061497!/menu/standard/file/ulf-rapport-kartlaggningsprojektet-slutlig.pdf