Aktuellt

Kvalitativ (digital) kompetens: En studie av multimodalitet i svenskundervisning på högstadiet och gymnasiet


Praktiknära forskning i verkstadsmiljö – utforskande av skeendet mitt i svetsundervisning

Torsdagen 23/11 kl. 16.30 – 18.00


Första seminariet våren 2023

Ema Demir, lektor på Husbygårdsskolan samt forskare på Handelshögskolan (Stockholm) presenterar sin studie och berättar om lärares professionella relationer.


Årsmöte 9 februari


Höstens andra seminarium

Inger Eriksson, Sebastian Björnhammer, Ann-Sofie Jägerskog och Lena Lindblad-Petersen beskriver bland annat ett redskap för att kartlägga undervisningsutmaningar som grund för identifiering av forskningsfrågor


Höstens första seminarium

Litteraturseminarium med artikelförfattarna Petra Magnusson och Martin Malmström


Rätt kompetens behövs hos dem som beslutar om lärares professionsutveckling

Malin Tväråna skriver på Skola & Samhälle för FUUFs styrelse


Vad är vetenskaplig kvalitet i undervisningsutvecklande forskning?

Den 26 april inledde Maria Andrée och Ingrid Carlgren vårens sista seminarium med att belysa frågor om och perspektiv på kvalitetsbegreppet


Utvärdering av STLS som modell för samverkan


FUUF på Lärarnas Forskningskonferens 2021


 
Sida 1 av 2