Höstens första seminarium

Litteraturseminarium med artikelförfattarna Petra Magnusson och Martin Malmström

Posted om October 09, 2022

Den 12 oktober kl 15:30 - 17:00 genomfördes höstens första seminarium. Författarna till artikeln Practice-near school research in Sweden: tendencies and teachers’ roles, Petra Magnusson, Högskolan Kristianstad och Martin Malmström, Malmö universitet, inledde med en kort presentation. Därefter lyftes frågeställningar i mindre grupper och seminariet avslutades med en diskussion i större grupp. Artikeln har open access och hittas här: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20004508.2022.2028440.