Rätt kompetens behövs hos dem som beslutar om lärares professionsutveckling

Malin Tväråna skriver på Skola & Samhälle för FUUFs styrelse

Posted om September 26, 2022

Det kommande Rådet för professioner i skolväsendet, kommer att ha möjlighet att ha stort inflytande både över hur kompetensutveckling för lärare kommer se ut i Sverige i framtiden, och över hur de nya meriteringssystem för legitimerade lärare som utgör den andra delen av professionsprogrammet, kommer att utformas.

Med anledning av detta vill vi inom Föreningen för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning (FUUF) lyfta fram vikten av att de medlemmar som kommer ingå i det nya professionsrådet har ett fokus på att rikta professionsprogrammets innehåll mot lärares aktiva deltagande i uppbyggande och utveckling av lärarprofessionens kunskapsbas, snarare än mot individuell kompetensutveckling.

Läs hela texten: Malin Tväråna: Rätt kompetens behövs hos de som beslutar om lärares professionsutveckling – Skola och Samhälle (skolaochsamhalle.se)