Vad är vetenskaplig kvalitet i undervisningsutvecklande forskning?

Den 26 april inledde Maria Andrée och Ingrid Carlgren vårens sista seminarium med att belysa frågor om och perspektiv på kvalitetsbegreppet

Posted om April 27, 2022

Den 26 april avslutades FUUFs seminarieserie om etik och kvalitet i undervisningsutvecklande forskning. Seminariet inleddes av Maria Andrée (docent i naturvetenskapsämnenas didaktik vid Stockholms universitet) och Ingrid Carlgren (professor emerita i pedagogik vid Stockholm universitet). De satte fokus på bland annat vilka olika innebörder som kan rymmas inom kvalitetsbegreppet, och dess relation till de olika processer som pågår i forskningsarbete där forskare och lärare samverkar.

Malin Tväråna och Anja Thorsten summerade i form av några frågor som sedan diskuterades i mindre grupper. Seminariet avslutades med en gemensam diskussion som mynnade ut i att ett fortsatt arbete med kvalitetsbegreppet i denna typ av forskning behövs.

 

Du kan läsa mer om FUUFs seminarieserier i sin helhet här.