Praktiknära forskning i verkstadsmiljö – utforskande av skeendet mitt i svetsundervisning

Torsdagen 23/11 kl. 16.30 – 18.00

Posted om October 25, 2023

Jan Axelsson som gick upp med sin licentiatuppsats i oktober vid Karlstads universitet kommer att presentera och diskutera resultaten från ett praktiknära forskningsprojekt i verkstadsmiljö på gymnasiet. Projektet drevs i samverkan mellan forskare och yrkeslärare på ett industritekniskt program med inriktning svetsteknik. Undervisnings- och lärandeprocesser där lärare systematiskt transformerar yrkeskunnande och ämnesinnehåll till svetsundervisning synliggörs i studien. I presentationen kommer det att ges konkreta exempel på hur elever ges möjlighet att i interaktion med lärare uppvisa sin förståelse för det som ska läras. Dessutom kommer Jan att lyfta fram hur resultat från projektet har fått inverkan på lärarnas undervisning även efter det att projektet avslutats. Resultaten ger ett yrkesämnesdidaktiskt bidrag som inte enbart har implikationer på en svetsundervisning, och presentationen kan därför också vara av intresse för alla som är intresserade av praktiknära forskning, undervisningsutveckling och ämnesdidaktik. Presentationen avslutas med en frågestund med Jan.

Länk skickas ut dagarna före om ni anmält er via mail nedan.     

Varmt välkomna!

För styrelsen i FUUF (föreningen för undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning)

Tuula Maunula, lektor på Rinkebyskolan och ordförande

Tuula.maunula@edu.stockholm.se