Utvärdering av STLS som modell för samverkan

Posted om January 08, 2022

Inom ramen för det nationella projektet för utveckling av former för samverkan mellan akademi och skola (ULF) har en utvärdering gjorts av hur samverkansplattformen Stockholm Teaching and Learning Study (STLS) fungerar som modell för sådan forskningssamverkan som ULF syftar till.

Resultatet finns i en rapport, där även sex bärande principer för ett framgångsrikt forskningssamarbete presenteras och diskuteras.

Rapporten finns här: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-200244