Medlemsmatrikel

Posted om October 31, 2021

Efter önskemål från medlemmar och i linje med FUUFs målsättning att samla kompetens knuten till undervisningsutvecklande forskning, är ett arbete med en medlemsmatrikel påbörjat. Mer information kommer att skickas ut till medlemmar framöver.